Eat Right 4 Your Type Food Chart

The following chart was copied from the BaleOut Press website where it was once available.

-------------------------------------------------------------------------------------

(Compiled from data as it appears in Peter D'Adamo's book by the same title. Some modifications have been made from the update lists found on Eat Right home page.)

HB=Highly Beneficial

N=Neutral

Avoids are not listed below.

This chart is to assist the person planning menus.

Eat Right 4 Your Type

Highly Beneficial/Neutral

O

A

B

AB

Meats/Poultry

.

.

.

.

Beef

HB

.

N

.

Chicken

N

N

.

.

Cornish Hens

N

N

Duck

N

Ground Beef

HB

N

Buffalo

HB

N

Heart

HB

Lamb

HB

HB

HB

Liver

HB

N

N

Mutton

HB

HB

HB

Partridge

N

Phesant

N

N

N

Quail

N

Rabbit

N

HB

HB

Turkey

N

N

N

HB

Veal

HB

N

Venison

HB

HB

Seafood

Abalone

N

N

N

N

Albacore (tuna)

N

N

N

HB

Anchovy

N

Beluga

N

Bluefish

HB

N

N

Bluegill Bass

N

Carp

N

HB

N

N

Catfish

N

N

Caviar

HB

N

Clam

N

Cod

HB

HB

HB

HB

Crab

N

Crayfish

N

Eel

N

Flounder

N

HB

Frog

N

Gray sole

N

Grouper

N

HB

HB

HB

Haddock

N

HB

Hake

HB

HB

HB

Halibut

HB

HB

Herring (fresh)

HB

N

N

Herring (pickled)

N

Lobster

N

Mackerel

HB

HB

HB

HB

Mahimahi

N

N

HB

HB

Monkfish

N

HB

HB

HB

Mussels

N

N

Ocean Perch

N

N

HB

HB

Oystre

N

Pike

HB

N

HB

HB

Pickerel

N

HB

HB

HB

Porgy

N

N

HB

HB

Rainbow Trout

HB

HB

N

HB

Red Snapper

HB

HB

N

HB

Sailfish

N

N

N

HB

Salmon

HB

HB

HB

Sardine

HB

HB

HB

HB

Scallop

N

N

N

Sea Bass

N

N

Sea Trout

N

HB

HB

HB

Shad

HB

HB

HB

Shark

N

N

N

N

Shrimp

N

Silver Perch

N

HB

N

N

Smelt

N

N

N

N

Snail

N

HB

HB

Snapper

HB

N

N

N

Sole

HB

HB

N

Squid (calamari)

N

N

N

Striped Bass

HB

Sturgeon

HB

N

HB

HB

Sturgeon (eggs)

HB

Swordfish

HB

N

N

N

Tilefish

HB

N

N

Turtle

N

Weakfish

N

N

N

N

White Perch

HB

N

N

N

Whitefish

HB

HB

N

N

Yellow Perch

HB

HB

N

N

Yellowtail

HB

N

Dairy/Eggs

Eggs

HB

Brie

N

Butter

N

N

Buttermilk

N

Camambert

N

Casein

N

N

Cheddar

N

N

Colby

N

N

Cream cheese

N

N

Cottage cheese

HB

HB

Edam

N

N

Emmenthal

N

N

Farmer

N

N

HB

HB

Feta

N

N

HB

HB

Goat cheese

N

N

HB

HB

Goat milk

N

HB

HB

Gouda

N

N

Gruyere

N

N

Jarlsburg

N

N

Kefir

N

HB

HB

Monterey jack

N

N

Mozzarella

N

N

HB

HB

Munster

N

N

Neufchatel

N

N

Parmesan

N

Provolone

N

Ricotta

N

HB

HB

Sherbet

N

Skim or 2% milk

HB

N

Sour Cream

N

HB

Soy Cheese

N

HB

N

N

Soy Milk

N

HB

N

N

String cheese

N

N

Swiss

N

N

Yogurt

N

HB

HB

Yogurt w/fruit

N

HB

Yogurt, frozen

N

HB

Whey

N

N

Whole Milk

N

Oils and Fats

Canola Oil

N

N

N

Corn Oil

Cod liver oil

N

N

N

N

Cottonseed Oil

Linseed (flaxseed) Oil

HB

HB

N

N

Olive Oil

HB

HB

HB

HB

Peanut Oil

N

Safflower Oil

Sesame Oil

N

Sunflower Oil

Nuts and Seeds

Almonds

N

N

N

N

Almond butter

N

N

N

N

Brazil

N

N

Cashews

N

Chestnuts

N

N

N

HB

Filbert

N

N

Hickory

N

N

N

N

Litchi

N

N

N

Macadamia

N

N

N

N

Peanuts

HB

HB

Peanut Butter

HB

HB

Pecans

N

N

Pumpkin Seeds

HB

HB

Pignola (pine)

N

N

N

Pistachios

N

Poppy seeds

N

Sesame butter (tahini)

N

N

Sesame seeds

N

N

Sunflower butter

N

N

Sunflower seeds

N

N

Walnuts

HB

N

N

HB

Beans & Legumes

Aduke

HB

HB

Azuki

HB

HB

Black

N

HB

Broad

N

N

N

N

Cannellini

N

N

N

N

Copper

N

N

Fava

N

N

N

Garbanzo

N

Green

N

HB

N

N

Java

N

Jicama

N

N

N

N

Lima

N

HB

Kidney

HB

Navy

HB

HB

Northern

N

N

N

Pinto

HB

HB

HB

Red

N

N

HB

Red Soy

N

HB

HB

HB

Snap

N

N

N

N

String

N

N

N

N

Tamarind

N

N

White

N

N

N

N

Green peas

N

N

N

N

Pea Pods

N

N

N

N

Snow Peas

N

N

Lentils, domestic

HB

N

Lentils, green

HB

HB

Lentils, red

HB

N

Black-eyed peas

HB

HB

Cereals

Amaranth

N

HB

N

Barley

N

N

N

Buckwheat

N

HB

Cornflakes

N

Cornmeal

N

Cream of rice

N

N

N

N

Cream of wheat

N

Famila

N

N

Farina

N

N

Granola

N

N

Grape Nuts

N

N

Kamut

N

N

Kasha

N

HB

Millet, puffed

N

N

HB

HB

Oat Bran

N

HB

HB

Oatmeal

N

HB

HB

Rice bran

N

N

HB

HB

Rice, puffed

N

N

HB

HB

Seven grain

N

Shredded wheat

N

Soy Flakes/Granules

N

Spelt

N

N

HB

HB

Wheat Bran

Wheat germ

Breads & Muffins

Bagels, wheat

N

N

Brown rice bread

N

N

HB

HB

Corn muffins

N

Durum wheat

N

English muffins

Essene Bread

HB

HB

HB

HB

Ezekial Bread

HB

HB

HB

HB

Fin crisp

N

N

HB

HB

Gluten-free bread

N

N

N

N

Ideal Flat bread

N

N

N

N

High-protein bread

N

N

Matzos, wheat

N

Millet

N

N

HB

HB

Multi-grain bread

N

Oat bran muffins

N

N

N

Pumpernickel

N

N

Rice cakes

N

HB

HB

HB

100% Rye bread

N

N

HB

Rye Crisps

N

N

HB

Rye Vita

N

N

HB

Soy flour bread

N

HB

N

HB

Spelt bread

N

N

N

N

Sprouted wheat bread

HB

HB

Wasa bread

N

N

HB

HB

Wheat bran muffins

N

Whole wheat bread

N

Grains & Pastas

Couscous

N

N

Barley Flour

N

N

N

Buckwwheat Flour

N

HB

Bulgar flour

N

N

Durum flour

N

N

Gluten flour

N

N

Graham flour

N

N

N

Kasha

N

HB

Oat flour

HB

HB

HB

Quinoa

N

N

N

N

Rice Flour

N

HB

HB

HB

Rice, Basmati

N

N

N

HB

Rice, Brown

N

N

N

HB

Rice, white

N

N

N

HB

Rice, wild

N

N

HB

Rye Flour

N

HB

HB

Soba Noodles

HB

Spelt flour

N

N

N

N

Spelt noodles

N

N

Sprouted Wheat

N

HB

White flour

N

N

Whole wheat flour

N

Pasta, artichoke

N

HB

Pasta, semolina

N

N

Pasta,spinach

N

N

Vegetables

Artichoke, domestic

HB

HB

Artichoke, Jerusalem

HB

HB

Arugula

N

N

N

N

Asparagus

N

N

N

N

Avocado

N

Bamboo shoots

N

N

N

N

Beet

N

N

HB

HB

Beet leaves

HB

HB

HB

HB

Bok Choy

N

N

N

N

Broccoli

HB

HB

HB

HB

Cabbage, chinese

HB

N

Cabbage, red

HB

N

Cabbage, white

HB

N

Caraway

N

N

N

Carrots

N

HB

HB

N

Cauliflower

N

HB

HB

Celery

N

N

N

HB

Chervil

N

N

N

N

Chicory

HB

HB

N

N

Collard greens

HB

HB

HB

HB

Corriander

N

N

N

Corn, white

N

Corn, yellow

N

Cucumber

N

N

N

HB

Daikon

N

N

N

N

Dandelion

HB

HB

N

HB

Dill

N

N

Eggplant

HB

HB

Endive

N

N

N

N

Escarole

HB

HB

N

N

Fennel

N

N

N

N

Fiddlehead ferns

N

N

N

N

Garlic

HB

HB

N

HB

Ginger

N

HB

N

N

Horseradish

HB

HB

N

N

Kale

HB

HB

HB

HB

Kohlrabi

HB

HB

N

N

Leek

HB

HB

N

N

Lettuce, bibb

N

N

N

N

lettuce, boston

N

N

N

N

Lettuce, iceberg

N

N

N

N

lettuce, mesclun

N

N

N

N

Lettuce, Romaine

HB

HB

N

N

Mushrooms, abalone

N

N

N

Mushrooms, enoki

N

N

N

N

Mushrooms, domestic

N

N

Mushrooms, oyster

N

N

N

N

Mushrooms, portobello

N

N

N

N

Mushrooms, shitake

HB

Mustard greens

N

HB

HB

Okra

HB

HB

N

N

Olives, black

Olives, greek

N

Olives, green

N

N

N

Olives, spanish

Onions, green

N

N

N

N

Onions, red

HB

HB

N

N

Onions, spanish

HB

HB

N

N

Onions, yellow

HB

HB

N

N

Parsley

HB

HB

HB

HB

Parsnips

HB

HB

HB

HB

Peppers, jalapeno

N

HB

Peppers, green

N

HB

Peppers, red

HB

HB

Peppers, yellow

N

HB

Potaotes, red

N

N

Potaotes, sweet

HB

HB

HB

PotatoEs, white

N

Pumpkin

HB

HB

N

Radichio

N

N

N

N

Radishes

N

N

Rappini

N

N

N

N

Rutabaga

N

N

N

N

Seaweed

HB

N

N

N

Scallion

N

N

N

N

Shallots

N

N

N

N

Snow peas

N

N

N

N

Spinach

HB

HB

N

N

Sprouts, alaflafa

HB

N

HB

Sprouts, broccoli

Sprouts, brussels

N

HB

N

Sprouts, mung

N

N

Sprouts, raddish

N

N

Squash(all types)

N

N

N

N

Swiss Chard

HB

HB

N

N

Tempeh

N

HB

HB

Tofu

N

HB

HB

Tomato

N

N

Turnips

HB

HB

N

Water chestnut

N

N

N

N

Watercress

N

N

N

N

Yams

N

HB

HB

Zucchini

N

N

N

N

Fruits

Apples

N

N

N

N

Apricots

N

HB

N

N

Bananas

N

HB

Blackberries,

HB

N

N

Blueberries

N

HB

N

N

Boysenberries

N

HB

N

N

Cherries

N

HB

N

HB

Coconuts

Cranberreis

N

HB

HB

HB

Currants, black

N

N

N

N

Currants, red

N

N

N

N

Dates

N

N

N

N

Elderberries

N

N

N

N

Figs, dreid

HB

HB

N

HB

Figs. FresH

HB

HB

N

HB

Gooseberreis

N

N

N

HB

Grapes, black

N

N

HB

HB

Grapes, concord

N

N

HB

HB

Grapes, green

N

N

HB

HB

Grapes, red

N

N

HB

HB

Grapefruit

N

HB

N

HB

Guava

N

N

N

Kiwi

N

N

N

HB

Kumquat

N

N

N

N

Lemons

N

HB

N

HB

Limes

N

N

N

N

Loganberries

N

N

N

HB

Mangoes

N

N

Melon, canang

N

N

N

N

Mellon, cantaloupe

N

N

Melom, casaba

N

N

N

N

Melon, christmas

N

N

N

N

Melon, chrenshaw

N

N

N

N

Melon, honeydew

N

N

Melon,musk

N

N

N

N

Melon, spanish

N

N

N

N

Melon, water

N

N

N

N

Nectarines

N

N

N

N

Oranges

N

Papaya

N

HB

N

Peaches

N

N

N

N

Pears

N

N

N

N

Persimons

N

N

Pineapple

N

HB

HB

HB

Pomengranates

N

N

Plantains

N

N

Plums. Dark

HB

HB

HB

HB

Plums, green

HB

HB

HB

HB

Plums, red

HB

HB

HB

HB

Prickly pears

N

N

Prunes

HB

HB

N

N

Raisins,

N

HB

N

N

Raspberries

N

N

N

N

Rhubarb

Starfruit (carambola)

N

N

Strawberries

N

N

N

Tangerines

N

N

Juices & Fluids

Apple

N

N

N

Apple cider

N

N

N

Apricot

N

HB

N

N

Cabbage

N

HB

HB

Carrot

N

HB

N

HB

Celery

N

HB

N

HB

Cherry, Black

HB

HB

N

HB

Cranberry

N

N

HB

HB

Cucumber

N

N

N

N

Grape

N

N

HB

HB

Grapefruit

N

HB

N

N

Orange

N

Papaya

N

HB

HB

Pineapple

HB

HB

HB

N

Prune

HB

HB

N

N

Tomato water w/ lemon

N

Water w/lemon

HB

N

N

accepted veggie

N

N

N

N

Spices

Agar

N

N

N

N

Allspice

N

N

Almond extract

N

N

Anise

N

N

N

Arrowroot

N

N

N

N

Barley Malt

N

HB

Basil

N

N

N

N

Bay Leaf

N

N

N

N

Bergamot

N

N

N

N

Blacksrap Molasses

HB

N

Brown rice syrup

N

N

N

N

Capers

N

Caraway

N

Carob

HB

N

N

N

Cardamon

N

N

N

N

Chervil

N

N

N

N

Chives

N

N

N

N

Chocolate

N

N

N

N

Cinnamon

N

N

Cloves

N

N

N

N

Coriander

N

N

N

N

Cornstarch

N

Corn syrup

N

Cream of tartar

N

N

N

N

Cumin

N

N

N

N

Curry

HB

N

HB

HB

Dill

N

N

N

N

Dulse

HB

N

N

N

Garlic

N

HB

N

HB

Gelatin, plain

N

Ginger

HB

HB

Honey

N

N

N

N

Horseradish

N

N

HB

HB

Kelp, (bladder wrack)

HB

N

N

N

Mayple ssyrup

N

N

N

N

Marjoram

N

N

N

N

Mint

N

N

N

N

Miso

N

HB

N

N

Molasses

N

HB

N

N

Mustard (dry)

N

N

N

N

Nutmeg

N

N

N

Oregeno

N

N

Paprika

N

N

N

N

Parsley

HB

N

HB

HB

Pepper, black

Pepper, cayene

HB

HB

peppr, peppercorns

N

N

Pepper, red flakes

N

N

Pepper, white

Peppermint

N

N

N

N

Pimiento

N

N

N

N

Rice syrup

N

N

N

N

Rosemary

N

N

N

N

Saffron

N

N

N

N

Sage

N

N

N

N

Salt

N

N

N

N

Savory

N

N

N

N

Soy sauce

N

HB

N

N

Spearmint

N

N

N

N

Sucanat

N

N

N

N

Sugar, white

N

N

N

N

Sugar, brown

N

N

N

N

Tamari

N

HB

N

Tamarind

N

N

N

N

Tapioca

N

N

Tarragon

N

N

N

N

Thyme

N

N

N

N

Tumeric

HB

N

N

N

Vanilla

N

N

N

Vinegar, apple cider

N

Vinegar, balsamic

N

Vinegar, red wine

N

Vinegar, white

N

Wintergreen

N

N

N

Condiments

Apple butter

N

N

Jam & jelly/accept fruits

N

N

N

N

Ketchup

Mayonnaise

N

N

N

Mustard

N

HB

N

N

Salad dressing/ingred.

N

N

N

N

Pickles, dill

N

N

Pickles, kosher

N

N

Pickles, Sweet

N

N

Pickles, sour

N

N

Relish

N

N

Worcestershire sauce

N

N

Herbal teas

Alfalfa

HB

N

HB

Aloe

HB

Burdock

HB

N

HB

Catnip

N

N

N

Cayenne

HB

N

N

Chamomile

N

HB

N

HB

Chickweed

HB

N

N

N

Coltsfoot

N

Dandelion

HB

N

N

N

Dong quai

N

N

N

N

Echinacea

HB

N

HB

Elder

N

N

N

N

Fenugreek

HB

HB

Gentian

N

Ginger

HB

HB

HB

HB

Ginseng

N

HB

HB

HB

Goldenseal

N

N

N

Green tea

N

HB

N

HB

Hawthorn

N

HB

N

HB

Hops

HB

N

Horehound

N

N

N

N

Licorice root

N

N

N

HB

Linden

HB

N

Milk thistle

HB

Mulberry

HB

N

N

N

Mullien

N

N

Parsley

HB

N

HB

N

Peppermint

HB

N

HB

N

Raspberry leaf

N

N

HB

N

Rose Hips

HB

HB

HB

HB

Sage

N

N

HB

N

St. John's wort

HB

N

N

Sarsaparilla

HB

N

N

N

Senna

N

Shepherd's purse

N

Skullcap

N

N

Slippery elm

HB

HB

N

N

Spearmint

N

N

N

N

Strawberry leaf

N

N

HB

Thyme

N

N

N

N

Valerian

N

HB

N

N

Vervain

N

N

N

N

White birch

N

N

N

N

White oak bark

N

N

N

N

Yarrow

N

N

N

N

Yellow Dock

N

N

Miscellaneous Beverages

Coffee, decaf

HB

N

HB

Coffee, regular

HB

N

HB

Tea, black decaf

N

Tea, black regular

N

Tea, green

N

HB

HB

HB

Beer

N

N

N

Seltzer water

HB

N

Soda, club

HB

N

Wine, red

N

HB

N

N

Wine. White

N

N

N

N